لامپ اسپکتروفتومتر از نوع هالوژن و دوتریوم uv موجود داریم ، اما باید یاد آوری کنیم که بعد از تعویض لامپ دستگاه اسپکتروفتومتر بایستی کالیبره شود.